Szkolenia BHP


Przepisy BHP stanowią kompendium wiedzy, które powinno być kluczowe dla wszystkich pracowników wykonujących pracę fizyczną, oraz dla ich przełożonych. Jest to zbiór zasad, które gwarantują bezpieczeństwo, zachowanie dobrego zdrowia oraz ochronę życia podczas wykonywania pracy np, na budowie, na wysokości, podczas akcji gaszenia pożaru, ale także dotyczących pobierania nauki na uczelniach wyższych, w szkołach, w miejscu pracy takim jak urząd, zamieszkania w domu studenckim oraz podczas wyjazdów służbowych. Szkolenia BHP są obowiązkowym punktem przez rozpoczęciem pracy czy nauki w każdym obiekcie użyteczności publicznej. Jest to swego rodzaju ubezpieczenie dla pracodawcy, właściciela budynku, opiekuna czy dyrektora szkoły. Prowadzą je osoby, które ukończyły kierunki politechniczne, takie jak np. inżynieria bezpieczeństwa, lub specjalne kursy. Szkolenia dzielimy na wstępne, obejmujące np.instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, oraz okresowe. Instruktaż ogólny zapoznaje uczestników szkolenia z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w Kodeksie Pracy, natomiast instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy nowozatrudnionej osoby.

Odwiedź również: szkolenia BHP Poznań.